SATIN ALMA POLİTİKASI

SATIN ALMA POLİTİKASI

 

Ürün satın alırken fiyat ve kalite adına bariz farklılıklar olmadıkça aşağıda belirtilen unsurlar satın alma süreci için ana çerçeveyi oluşturur.

  • Yerel işletmeleri destekleme ve öncelikli olarak seçme
  • Sebze ve meyveleri endüstriyel ürüne dönüşmeden yerel üreticilerden almak
  • Sürdürülebilirlik için, politika oluşturmuş veya sürdürülebilir kaynakları kullanarak üretilen ürünleri tercih etmek
  • Elektrikli cihazlar alınırken çevreye duyarlı ve tasarruflu ürünleri tercih etmek
  • Adil ticareti gözetmek organizasyonumuzun ekonomik ve itibari gücünü ürün tedarikçilerine baskı ve tehdit unsuru olarak kullanmamak
  • Daha az ambalajla teslim eden tedarikçiler ile çalışmak
  • ISO gibi kalite standartlarına sahip olan tedarikçilere öncelik vermek,
  • Enerji tasarrufu için altyapı olduşturmaya çalışan işletmeleri desteklemek

Bu politikada sürdürülebilir bir turizm ekonomisi, bölgesel kalkınmayı desteklemesi ve çevresel tahribatı en aza indirmek için uygulanması sırasında inisiyatif ve esneklik kullanılamaz.