KALİTE, ÇEVRE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

KALİTE, ÇEVRE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Grand Uysal Beach & Spa, sürekli verdiği hizmet içi eğitimleriyle ve otelciliğe kattığı farklı bakış açısıyla bölgesinde ilk tercih edilen otellerden biri olmayı kendine amaç edinmiştir.

Amacımıza ulaşırken çevresel hususların dikkate alınması, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması, kaynakları özenli kullanarak çevre bilincinin sağlanması birinci önceliğimizdir.

Bu amaçlar doğrultusunda üst yönetimin liderliği ve sorumluluğunda, tüm çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla, süreç ve sistemlerimizi çağın gerekliliklerine göre sürekli iyileştirerek oluşturduğumuz misafir odaklı hizmet anlayışımız bir felsefe olarak yerleşmiştir.

Bunun sonucunda tüm faaliyetlerimizde aşağıdaki ilkeleri esas aldık;

 • Tüm yönetici ve çalışanlarımızla birlikte kaliteden sorumlu olmak
 • Yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uygun çalışmak
 • Güvenli gıda üretimini gerçekleştirmek için belirlediğimiz kontrol noktalarımızı sürekli izlemek
 • Çalışanlarımızın desteğine ve üretkenliğine güvenmek
 • Verilen hizmetin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve müşteri memnuniyetine erişmeyi sağlamak
 • Yapılan tüm işlerde “sürekli iyileştirme” ilkesine göre hareket etmek
 • Eğitim ile becerilerimizi ve kalite bilincimizi arttırmak
 • Çalışanlarımızın mutluluğunu gözeterek aile bilincini arttırmak
 • Çevreye yönelik aktiviteler düzenlemek, aktivitelere katılım sağlamak, yaptığımız çalışmalara misafirlerimizi de davet etmek
 • Ürün kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek için tedarikçilerimizin performansını değerlendirip ve onlarla iletişim halinde olmak
 • Topluma ve çevreye saygı göstermek, destek vermek.